Sentral godkjenning

Sentral godkjenning

Tippetue Arkitekter AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering og ansvarlig søker. Denne godkjenningen finner i registeret over sentralt godkjente foretak hos Direktoratet for byggkvalitet.

Den sentrale godkjenningsordningen

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett.

Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning i stedet for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.

Den sentrale godkjenningsordningen skal blant annet:

  • Redusere papirmengden og lette søknadsprosedyren for foretakene ved at de slipper å dokumentere.
  • Kvalifikasjonene for hver gang det søkes om byggetillatelse.
  • Føre til enklere søknadsbehandling i kommunene.
  • Skape forutberegnelighet og oversikt i markedet gjennom registrering i et åpent register.
  • Bidra til konkurransefortrinn for de seriøse foretakene.
  • Sørge for likebehandling av søknader om ansvarsrett.