Kunngjøringer

Kunngjøring av planoppstart for detaljreguleringsplan for Hornnesvegen 36‐42, g/bnr.: 21/297, 22/90, 22/62, 22/244 og 22/56.