Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Sundtsveg Terrasse, gnr/bnr 42/23 m.fl., Bergen kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Litle Nesttunvatn, gnr/bnr 42/23 m.fl.

Tippetue Arkitekter bygger et stjernelag i arealplanlegging ved å ansette Ingvill Osland som Faglig leder for plan.

Tippetue Arkitekter styrker sitt designteam med Olav Vidvei og Julia Somby.

Kunngjøring av planoppstart for detaljreguleringsplan for Hornnesvegen 36‐42, g/bnr.: 21/297, 22/90, 22/62, 22/244 og 22/56.