Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Bergenhus. Gnr. 164, Bnr. 360, Frieleneskaien pumpehus.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 452 m.fl., Espeland Aquapark. I

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Sundtsveg Terrasse, gnr/bnr 42/23 m.fl., Bergen kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Litle Nesttunvatn, gnr/bnr 42/23 m.fl.

Tippetue Arkitekter bygger et stjernelag i arealplanlegging ved å ansette Ingvill Osland som Faglig leder for plan.

Tippetue Arkitekter styrker sitt designteam med Olav Vidvei og Julia Somby.