Kunngjøringer

Varsel om oppstart planarbeid for reguleringsplan for gnr 121, bnr 52 m.fl. i Strandebarm, Kvam herad

Varsel om oppstart planarbeid, Detaljreguleringsplan for Hove i Sogndal

Ny rammeavtale med, og 170 nye svanemerkede boliger på Askøy for- JM Norge

På tegnebordet: Hovsmarki i Sogndal sentrum

Marte Dale

Vi er privilegert som har fått Steffen Marøy Alvær med på laget!