Knudsenkvartalet i Byggeindustrien

Knudsenkvartalet i Byggeindustrien.
Om verdien av en sammenhengende utvikling fra volumskisse i planfasen til detaljprosjekt.

Knudsenkvartalet : Bygg.no – Byggeindustrien