Ny miljøgeograf til Tippetue Arkitekter

Vi starter det nye året med å ønske Mai Stabell velkommen til oss. Mai er Cand. Polit i Geografi fra UIB, er en kløpper på Plan og bygningsloven, og skal bidra på kontoret med arealplanlegging og søknadsarbeid. Vi er så glad for å få nok en lagspiller med verdifull kompetanse, erfaring, og med godt humør på vårt lag