Tippetue Arkitekter bygger et stjernelag i arealplanlegging ved å ansette Ingvill Osland som Faglig leder for plan.

Ingvill Osland begynner i Tippetue Arkitekter som Faglig leder for plan. Hun vil være ansvarlig for Tippetue Arkitekter sine planprosesser og planstrategi.

Ingvill har Master i Environmental Management fra Flinders University of South Australia, og tar med seg 17 års bred erfaring i planfaget. Hun har tidligere jobbet 7 år i A/Stab som prosjektleder for plan, med arbeidsoppgaver som kundeoppfølging, utredningsarbeid og konsekvensutredning, tilbudsarbeid og mulighetsstudier.

Ingvill har erfaring som miljøvernleder på kommunalt nivå, samt rådgiver og forvalter på fylkesnivå.

Hun håper å kunne bruke sine kunnskaper og erfaring til å styrke planprosessene, og slik rigge Tippetue Arkitekter as til videre vekst og suksess.