Knudsenkvartalet

Knudsenkvartalet

Tippetue Arkitekter as har fulgt prosjektet på Foto Knudsen tomten i Fyllingsdalen siden reguleringsprosessen. Slik har visjonen om et klassisk bykvartal fått en sammenhengende utvikling fra første volumskisse til materialitetvalg og detaljtegninger.
Prosjektet blir starten på sentrumsutvidelsen i Hjalmar Brantingsvei i årene framover. Ut av et litt pregløst næringsområde, skal det vokse en bydel hvor bolig, næring og landskap sammen skal skape levende urbane miljø. Å sette an tonen fra første byggetrinn er viktig, og målet har vært at dette skal bli både et vakkert boliganlegg og en verdig markering av dagens urbane byggeskikk.
Knudsenkvartalet er et unikt prosjekt i dagens marked. Hver kvadratmeter er diskutert og vurdert, hvilket gjenspeiles i spesialtilpassede planløsninger og identitetsskapende fasademotiver.
Stor spredning i leilighetstyper gir mulighet for mangfold av beboere og et godt bomiljø. Felles for alle leilighetene er dog romslige balkonger og terrasser, optimaliserte kjøkkenløsninger og store glassflater som skaper åpenhet og romfølelse.
Uteoppholdsarealene varierer fra grønt gårdsrom til hageanlegg til takterrasser i flere nivåer.
Vårt fokus har vært å skape praktiske rammer rundt det gode liv, inne og ute. Vårt team etterstreber å skape steder og bygninger som er riktig for sin funksjon, som eldes med stil, og hvor mennesker ganske enkelt ønsker å oppholde seg. Knutsenkvartalet er designet for å tilby varierte og effektive boliger i ulike prisklasser og for folk med forskjellige behov. Omgivelsene i Hjalmar Brantingsvei og kvartalstrukturen åpner opp nettopp for en slik visjon.

Knudsenkvartalet