Murihagen Førde

70 leiligheter i Hornesvegen. Planansvarlig, PRO ARK og SØK: Tippetue Arkitekter as. Ansvarlig team: Sofie Grieg og Mette Rakner Oppstart prosjektering 2020 Utbygger: BOB