Skuten II

Skuteviksboder 22

«Byantikvaren mener at nybygget lykkes godt med kombinasjonen av moderne design og tradisjon, og etter vår vurdering er det godt tilpasset sine historiske omgivelser både i form, skala og materialitet. Vi kan anbefale bygget.»
Illustrasjon: Snølys