Storebø Brygge Byggetrinn 2

150 leiligheter med næringsarealer på Storebø i Austevoll Planansvarlig, PRO ARK og SØK: Tippetue Arkitekter as. Første byggetrinn ferdigstilt 2019, andre byggetrinn i salg 2020. Utbygger: Storebø Maritim as, Helge Møgster Totalentreprenør: Blænes Bygg as, ved Thorleif Lilleås