Storebø Brygge

Miljø

Byggene er organisert som et klassisk sjøhusmiljø. Det har vært et uttrykt ønske fra dag en å unngå monotoni. Kvaliteten i de gamle sjøhusmiljøene har vært variasjon i bebyggelsen og miljøskapende fotavtrykk.

Arkitektur. Byggene har en forankring i bakkant som assosieres materialmessig og fargemessig med de tradisjonelle sjøhusene på vestlandet. Ut fra disse trekonstruksjonene springer en mer åpen konstruksjon med glass og metall mot sjøsiden.

Store glassfasader og metall – innslag med stag-lignende innretninger skal gi lys og luft og store uterom samtidig som det symboliserer nåtid og fremtid på en maritim måte. I tillegg ”beveger” byggene seg mot sjøen, de ”tilter” mot sjøen for å skape mest mulig effekt av nærheten til sjø fra innsiden av byggene, men også for å skape bevegelse i arkitekturen.

Rillene på fasadene styrer innsyn og utsyn. De demper vind i uterommene og fungerer som et privatiserende filter for leilighetene. Rillene fungerer også symbolmessig og visuelt som overgangen mellom ”det gamle” og ”det nye” leiligheter.

Arkitektur

I den videre utviklingen av arkitektonisk konsept for Storebø Maritim-prosjektet er leilighetenes funksjoner satt i fokus for å oppnå optimaliserte løsninger i forhold til inne/uterom, utsikt, innsyn, lys og luft. Prosjektets plassering i landskapet åpner for utvikling av unike leiligheter. Alle leilighetene har hovedfasade mot sjøutsikt og sol. Alle leilighetene har store glassflater og store terrasser mot denne utsikts-siden. Noen av leilighetene har store takterrasser. Noen av leilighetene har 2 etasjer for å maksimere glassareal mot sjø i hver leilighet. Det er skissert forslag til forskjellige typer planløsninger med forskjellig størrelse på leilighetene.

Kaianlegg/næring

Næringsfunksjoner i 1. etasje er blitt separert mer fra leilighetsvolumene, for at næringsarealene skal bli mer attraktive, bli mer urbane og skape mer liv i området ved å tiltrekke seg folk som et offentlig sted. Kai-området med tilhørende næringsvirksomhet tilfører Storebø et urbant område med nytt innhold. Det er foreslått en pir ut fra kaiområdet med lysthus/restaurant i enden. Kaianlegg kan videreutvikles slik at materialitet og design kommuniserer med byggenes design.

Bilder fra prosjektet