Storebøportalen

Storebøportalen

Det er bank, reisebyrå, frisør og fem butikker (delikatesser, klær, blomster, interiør og skjønnhet) i første etasje i Storebøportalens bygg A, med totalt 20-25 arbeidsplasser. Andre og tredje etasje skal innredes etter leietakers ønsker.

Tiltakshaver er Sentrum Eiendom AS. Bygget er tegnet av Tippetue Arkitekter r AS og ført opp i samspillsentreprise av Constructa Entreprenør AS. Samlet areal er på 3.000 kvadratmeter, og Constructa Entreprenørs kontraktssum er på 60 millioner kroner eks. mva. Byggearbeidene startet i august i fjor, og bygget stod ferdig i juni i år.

Bidrag til urbanisering

Sivilarkitekt og daglig leder Mette Rakner i Tippetue Arkitekter forteller at Storebøportalen er innfallsporten til kommunesenteret i Austevoll.

– Ny bebyggelse er foreslått som et bidrag til urbanisering av tettstedet, i form av en næringspark som kan realiseres i flere byggetrinn. Arkitekturen skal signalisere Storebø sin identitet hva gjelder dagens industrielle verdiskaping. Storebøportalen skal videre tilføre innbyggerne både en opplevelse av kommersielt miljø og en parkmessig struktur. Tydelige kommunikasjonsårer legger føringer for volumenes fotavtrykk, sier Mette Rakner.

Hun legger til at byggene er planlagt uten tydelige forsider og baksider for å oppnå kvartalsfølelse og gatestruktur med likeverdige fasader og sammenheng. Byggene har utkragede deler mot det som blir hovedgaten for å oppnå skjerming mot vær og vind samt differensiering av opplevelsen av området.

– De tette glassfeltene i kjølesonene består av et ytre glass lik vindusglasset, og et emaljert indre glass med bakenforliggende isolering. Slik oppnås en ensartet utførelse mellom transparente og tette felt. I overgangen mellom transparente og tette glassfelt er det ytre vindusglasset silketrykket med en gradient (prikket). Silketrykket er en dekor som overføres fra en digital fil og brennes inn i glasset med keramisk blekk. Silketrykkgradienten sørger for en overgang mellom det tette og det transparente, og frembringer solbeskyttende egenskaper i glasset, sier Rakner.

Fasaden er delt i kontrastfarger mellom første etasje og de to øvre etasjene. Første etasjen er lys og transparent, med en hvit toning. Denne etasjen skaper en dialog mellom inne og ute, er publikumsvennlig og gir en god eksponering av butikklokalene.

Andre og tredje etasje har ifølge Rakner en kontrastfull utførelse i sort silketrykket gradient. Dette gir en mer skjermet fasade for kontorlokalene.

– Kontorlokalene har standard brystningshøyde på 90 cm, som gir fleksibel planløsning med gode gjennomgående dagslysforhold, sier Rakner.

Stål og hulldekk

Bygget har rektangulær form. Andre og tredje etasje har et utbygg mot øst. Bærende konstruksjon er i stålsøyler, ståldragere og hulldekker. Et trappehus og et kombinert trappe- og heishus er i plasstøpt betong. Taket består av tekkede og isolerte lettakselementer. Alle fasadene er av glass med dekor.

Det er fliser eller belegg på de fleste gulvene, men noen møterom har parkett. Veggene i første etasje er faste og av gipsplater og stålstender. De aller fleste rommene har systemhimling.

Bygget har et enkelt vedlikehold. Fasadene trenger bare spyling (og mye av det utføres av vestlandsværet). Hele bygget har universell utforming. Tomtene nord og nordøst for Storebøportalen kan også bebygges.

– Oppføringen har gått uten noen problemer, sier Myntevik.

Ved RV 546

Storebøportalen ligger sentralt og godt synlig ved rv 546. Anleggsleder Øystein Myntevik i Constructa Entreprenør forteller at tomten er på sju mål og har fjellgrunn. Constructa Entreprenør overtok tomten ferdig planert med sprengstein. Under bygget er det radonmembran og brønn for ventilering av radongass og en heisgruve.

Tek10

Storebøportalen er prosjektert og bygget etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer, basert på varmepumpe luft til væske, med elkjel som backup. Kjøling skjer via den balanserte ventilasjonen. Solavskjerming skjer via utvendige persienner som ligger usynlig i kasser over glassrutene når de ikke er i bruk.
På en parkeringsplass på østsiden av bygget er det plass til drøyt 60 biler. Områdene nærmest bygget er hellelagt. Området mellom riksveien og bygget er beplantet.

Bilder fra prosjektet