Arealplanlegging

Tippetue Arkitekter sine arealplanleggere tilbyr rådgiving og prosessbistand samt utarbeider alle plantyper i henhold til plan- og bygningsloven, som kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner og detaljreguleringer.

Arkitekturprosjektering

Våre arkitekter besørger program- og situasjons-spesifikk arkitektur av høyeste kvalitet, og anser hvert prosjekt som en ny utfordring for å sikre at våre løsninger passer til den gitte oppgaven. Gjennom analyser av de sosiale, miljømessige og økonomiske forhold etterstreber vi å skape steder og bygninger som er riktig for sin funksjon, som eldes med stil, som er fleksible, og hvor mennesker ganske enkelt ønsker å oppholde seg.

Ansvarlig Søker

Som ansvarlig søker er Tippetue Arkitekter koordinator mellom prosjekt og myndighet, vi formidler prosjektinformasjon og sørger for at myndighetenes krav ivaretas.

Siste fra Instagram

Top